Close

שאלות ותשובות

האם משנה המצב הגופני בהתבודדות? (עייפות, חולי)

האם משנה המצב הגופני בהתבודדות? (עייפות, חולי) ברור שעדיף להתבודד, כמו כל עבודה רוחנית אחרת, כאשר המצב הגופני תקין, כאשר האדם הוא בריא, ערני ונינוח. אבל כל אלו אינם תנאי להתבודדות. אפשר בהחלט להתבודד גם מתוך עייפות, חולי, או כל קושי גופני אחר. לפעמים קורה, שדווקא ההתבודדות מתוך מצבי קושי, […]

Read More

האם צריך הכנה להתבודדות?

האם צריך הכנה להתבודדות? כפי הידוע לנו, כל דבר שבקדושה צריך הכנה. זו גם הסיבה שתיקנו לנו לומר את הנוסח: "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה" או "הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה" לפני קיום המצוות שאנו עושים. הכנה כזו מזכירה למוח וללב לפני מה אנו עומדים, מה אנחנו מתכוונים […]

Read More

האם התבודדות היא "מדיטציה יהודית"?

האם התבודדות היא "מדיטציה יהודית"? מדיטציה, בהגדרתה המקובלת, עוסקת בהגנה על התודעה מעומס המידע של הגירויים החיצוניים. צורת ההגנה היא ניתוק זמני של התודעה מן החושים ובאופן כזה יצירת הרגעה לתודעה. לאחר ניתוק התודעה (או במקביל לה) מתחיל השלב הבא, של חיבור למציאות רוחנית וגבוהה יותר, שהתודעה הרגילה בדרך כלל […]

Read More

האם התבודדות היא מצווה?

האם התבודדות היא מצווה? ההתבודדות היא מצווה גדולה, וכוללת בתוכה למעשה כמה מצוות יסודיות ונדירות שהתורה מצווה אותנו.דבר ראשון, כפי שביארנו, בקיום ההתבודדות אנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של "ועבדתם את ה' אלוקיכם", כפי שראינו בדברי הרמב"ם. בוודאי שבכל פעם שאדם פונה אל ה' בתפילה, גם מתוך תפילה סדורה, […]

Read More

מהי הנקודה המרכזית שמייחדת את ההתבודדות?

מהי הנקודה המרכזית שמייחדת את ההתבודדות? הקדוש ברוך הוא הוא מעל לכל תפישה ודמיון. אי אפשר לתאר אותו בשום צורה ואי אפשר לדבר עליו בשום מילה. אבל בגלל שהוא רצה להתגלות אלינו ורצה להיות בקשר איתנו, בני האדם, הוא בחר להתגלות במשך ההיסטוריה בכל מיני צורות. "על הים (כלומר בקריעת […]

Read More

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים?

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים? כפי המובן בדברי גדולי ישראל, שיטת ההתבודדות היא קדומה ביותר, ולא זו בלבד, אלא שהיא הדבר המייחד אותנו ביותר כיהודים. בסיפור קריעת ים סוף כתוב: "ופרעה הקריב… ויצעקו בני ישראל אל ה'" (שמות י"ד, י). ומפרש רש"י: […]

Read More

האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד?

האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד? קברי צדיקים הוא מקום מצוין להתבודדות, כי מקום גניזתם קדוש וטהור, והתפילה שם מתקבלת ביותר, כמובא בדברי הפוסקים (משנה ברורה סימן תקפ"א סעיף ד' ס"ק כ"ז). העלייה וההשתטחות על מצבות הצדיקים כדי להתפלל ולעורר רחמי שמים בזכותם, ולבקש מנשמותיהם […]

Read More

האם יש עדיפות תמיד להתבודד בטבע?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון האם יש עדיפות תמיד להתבודד בטבע? לפי המובן מדברי רבינו ההתבודדות בטבע, בפרט במקומות שבני אדם לא פקדו אותם, היא עדיפה ומועילה יותר. הטבע, כידוע, פחות נגוע בלכלוך שבני אדם מייצרים, גם הלכלוך הגשמי וגם הלכלוך הרוחני, ומשום כך הלב נפתח […]

Read More

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים?

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים? על זה משיב רבי נחמן: "באיזה חדר או בשדה".ישנה עדיפות ומעלה מיוחדת להתבודדות בטבע, בשדות וביערות, מקומות הרחוקים משאון העיר והמולתם, ואשר באופן טבעי מסוגלים ומתאימים יותר לעבודה רוחנית, אך לא תמיד הדבר מתאפשר במציאות, וגם "איזה חדר", כדברי רבי נחמן, עשוי להיות […]

Read More

כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום?

כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום? סיפר לי חבר: יש לי ידיד שרוצה להתחזק במישור הרוחני, אבל חייו מלאים בעשייה גשמית מפרכת מבוקר עד לילה. הצעתי לו להתבודד כל יום. הוא אהב את הרעיון אבל אמר לי שאין סיכוי שהוא יוכל למצוא לזה זמן. אמרתי לו: לפחות רבע […]

Read More