Close

שיעור וידאו ברסלב

דבר עם השם והכל יתגשם – מעלת השיחה והקשר עם בורא עולם גבוהה מן הכל

scenic view of rainforest

שיחה עם התבודדות עם הרב אברהם ציון סייג. מה הקשר בין הדיבורים עם השם יתברך לבין החיים שלנו? מהי מעלת השיחה והקשר עם בורא עולם ומה רבינו הקדוש מלמד אותנו? על כך בשיעור עם הרב סייג.

Read More