Close

חולשה בעבודת השם

מה עושים כאשר הלב נאטם בהתבודדות?

מה עושים כאשר הלב נאטם בהתבודדות? קודם כל – לא מתרגשים מזה יותר מידי. יש לזה סיבה ויש לזה גם פיתרון. צריך לדעת שכל העבירות שעשינו הופכות לכוחות רוחניים, שרוצים לקבל מאיתנו חיות, וכולם מגיעים לבקש חיות ויושבים על הלב דווקא בשעת התפילה. רבינו לימד : "עיקר החיות מקבלים מן […]

Read More