Close

התבודדות רבי נחמן

התבודדות – מדיטציה יהודית?

(פורסם במקור באתר ״כיפה״) האם התבודדות היא "מדיטציה יהודית"? תוכן התשובה: מדיטציה, בהגדרתה המקובלת, עוסקת בהגנה על התודעה מעומס המידע של הגירויים החיצוניים. צורת ההגנה היא ניתוק זמני של התודעה מן החושים ובאופן כזה יצירת הרגעה לתודעה. לאחר ניתוק התודעה (או במקביל לה) מתחיל השלב הבא, של חיבור למציאות רוחנית […]

Read More

למה זה כל כך קשה לקיים עצה שאמורה להיות כל כך קלה?

למה זה כל כך קשה לקיים עצה שאמורה להיות כל כך קלה? כפי חשיבותה העצומה של העצה לתיקון הנפש ורפואתה, כן מתעוררים כוחות שליליים שמנסים למנוע אותנו מקיומה. זה לא באמת קשה, להיפך, מה יותר קל מלשוחח? ההרגשה הדמיונית כאילו מדובר במשהו קשה נובעת מכוחות שליליים שנלחמים בנו ורוצים למנוע […]

Read More

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים?

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים? כפי המובן בדברי גדולי ישראל, שיטת ההתבודדות היא קדומה ביותר, ולא זו בלבד, אלא שהיא הדבר המייחד אותנו ביותר כיהודים. בסיפור קריעת ים סוף כתוב: "ופרעה הקריב… ויצעקו בני ישראל אל ה'" (שמות י"ד, י). ומפרש רש"י: […]

Read More

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים?

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים? על זה משיב רבי נחמן: "באיזה חדר או בשדה".ישנה עדיפות ומעלה מיוחדת להתבודדות בטבע, בשדות וביערות, מקומות הרחוקים משאון העיר והמולתם, ואשר באופן טבעי מסוגלים ומתאימים יותר לעבודה רוחנית, אך לא תמיד הדבר מתאפשר במציאות, וגם "איזה חדר", כדברי רבי נחמן, עשוי להיות […]

Read More

מותר להתבודד יותר משעה?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון מותר להתבודד יותר משעה? חז"ל ממליצים לנו: "הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו", וגם רבינו רוצה להביא אותנו למדרגה זו: "וחיזק אותנו וזרז אותנו מאד מאד בזה להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות, […]

Read More

האם אפשר להתבודד בכל זמן?

מתוך קובץ שאלות ותשובות מאת הרב ארז משה דורון האם אפשר להתבודד בכל זמן? בוודאי. כל העניין של ההתבודדות היא האפשרות לפנות אל ה' בכל זמן ובכל מצב.למרות שמחצות הלילה ואילך הוא זמן מסוגל יותר לקבלת התפילה, טוב מאד להתבודד גם ביום וכבר כתב רבי נתן לבנו: 'וגם מה שזכינו […]

Read More

עצות ודרכים לקיומה של ההתבודדות

עצות ודרכים לקיומה מאת יעקב לב שמח מאתר שער ברסלב – למאמר המקורי כעת, הגענו אל השאלה המרכזית בהתבודדות: אמנם השיחה בינו לבין קונו טובה ומועילה לאדם מאד, ואמנם זהו כמעט הכח היחיד שיש לנו כדי לזכות אל כל מה שצריך לזכות ולהנצל מכל מה שצריך להנצל ממנו, אבל איך […]

Read More