תגית: השתפכות הנפש

מקורות

ספר השתפכות הנפש – הקדמה

השתפכות הנפש מלוקט ומיוסד על הדרך הקדוש הישן, שכל אדם בכל מה שעובר עליו וכל מה שחסר לו הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת השם, על