מותר להתבודד יותר משעה?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון

מותר להתבודד יותר משעה?
חז"ל ממליצים לנו: "הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו", וגם רבינו רוצה להביא אותנו למדרגה זו: "וחיזק אותנו וזרז אותנו מאד מאד בזה להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות, ולבלות כל היום על זה, אך לאו כל אדם יכול לקיים זאת, על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות, כי גם זה טוב מאד. אבל מי שליבו חזק בה' ורוצה לקבל עליו עול עבודתו יתברך באמת, רצונו שיהיה לו כל היום התבודדות. והזכיר אז מאמר חז"ל: 'הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו' (ברכות כ"א), (ליקוטי מוהר"ן תנינא צ"ו). ואף הוא בעצמו היה מתבודד הרבה, וכמה פעמים שהיה מתבודד כל היום כולו (שיחות הר"ן קס"ב).

Uncategorized
admin

עדי רן – עשרה טיפים להתבודדות

התבוננות/ עדי רן דברים קורים בעולם, בארץ, בחיים הפרטיים, יש מי שמנהיג את הכל. אפשר להתחבר אליו, אפשר להתחבר ל"תוכנה הראשית", לראות מה כוונת המכוון.

קרא עוד »