כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום?

כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום?
סיפר לי חבר: יש לי ידיד שרוצה להתחזק במישור הרוחני, אבל חייו מלאים בעשייה גשמית מפרכת מבוקר עד לילה. הצעתי לו להתבודד כל יום. הוא אהב את הרעיון אבל אמר לי שאין סיכוי שהוא יוכל למצוא לזה זמן. אמרתי לו: לפחות רבע שעה ביום, והוא טען שזה יותר מידי. לבסוף הסכים לקבל על עצמו להתבודד בקביעות כל יום למשך חצי דקה! למרות שזה נשמע מגוחך הוא התמיד בזה כל יום למרות סדר יומו העמוס. חצי דקה הפכה לחמש דקות ולפעמים לרבע שעה ואפילו שעה. הוא זכה כל יום להיות בקשר עם ה', למרות סדר היום המטורף בחיצוניות. בזכות התמדתו חייו השתנו. ולא רק בקביעות, אפילו פעם אחת ויחידה שאדם זוכה לפנות אל ה' ולשוחח איתו יכולה להיות משמעותית. סיפור נפלא, מלא מוסר השכל, רווח בין חסידי ברסלב: פעם אחת, לפני הדלקת נרות בערב שבת קודש, בא תלמידו של רבי נתן לבקרו, ומצא אותו עומד וידו על המזוזה כשבכוונתו להתבודד ולדבר לפני ה'. רבי נתן ביקש מתלמידו, רבי נחמן מטולטשין: 'נחמן, הסתכל על השעון, ואמור לי כשיעברו חמש דקות'. רבי נחמן, שמיהר מאד, התבונן בשעונו בחוסר סבלנות. כשעברו חמש דקות, אמר לו רבי נתן: 'נחמן, חמש דקות גדולות!'… ומוסיפים זקני החסידים על הסיפור: כשאדם רוצה להתבודד אפילו דקות מספר, מסית אותו היצר הרע ואומר: מה הן כבר חמש דקות?!. אולם באמת, אפשר להרויח אוצרות נצחיים של קירבה לה' גם בחמש דקות, אם מנצלים אותן כראוי. ונוכל להווכח בזה, אם נשווה ונראה כמה דיבורים רעים ומזיקים ניתן לומר בדקות ארוכות אלו!… (שמעתי מזקן חסידי ברסלב רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל).

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון

סדנאות התבודדות קרובות:

סדנת התבודדות בהרצליה פיתוח עם רן ובר - לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811
מרחבים בגליל - סדנת התבודדות גלילית עם רן ובר ב20/2 לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811