התבודדות – רדיו נהר דעה חלק א׳

התבודדות עם שאולי ונפתלי המתוקים מנהר דעה, רדיו נהר דעה על התבודדות!

סדנאות התבודדות קרובות:

סדנת התבודדות בהרצליה פיתוח עם רן ובר - לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811
מרחבים בגליל - סדנת התבודדות גלילית עם רן ובר ב20/2 לפרטים והרשמה טלפונית 050-9766811