האם יש התבודדויות מיוחדות בזמנים מיוחדים?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון

 

האם יש התבודדויות מיוחדות בזמנים מיוחדים?
יש ימים שאסור לדבר בהם על דברים שגורמים צער, כגון שבתות וחגים, ולכן בימים אלו גם ההתבודדות צריכה להיות שונה. הדבר המתאים ביותר בימים כאלו הוא לעסוק בשבח והודיה, או בבקשות רוחניות שהעיסוק בהן אינו גורם צער. מתאים מאד לייחד בכל עת התבודדות המתאימה לעת ההיא. בשבת – לבקש לזכות לשמור שבת כהלכתה ולחוש את אור השבת. בחג – לקיים את כל המצוות המיוחדות לו ולזכות לכל מה ששייך לאותו זמן, וכמו כן בכל חודש להתפלל על עניינו המיוחד ולבקש להתחבר להשגות השייכות לאותו חודש. מדריך מצוין להתבודדויות מסוג זה נוכל למצוא בספר "ליקוטי תפילות לזמני השנה", שמרכז את תפילותיו של רבי נתן מהספר "ליקוטי תפילות", לפי כל המועדים והחגים. כמובן שאם לומדים לפני כל חג ומועד אודות סגולותיו ומעלותיו המיוחדות, בנקל יותר לפרש שיחתנו ולהתבודד בפרוטרוט אודות ענייניו המיוחדים של כל חג ומועד. ספר מומלץ לעניין זה הוא "למעלה מן הזמן" – חגי ומועדי ישראל במשנתו של רבי נחמן מברסלב. דוגמא לעקרון האמור נוכל למצוא בסיפור הבא: פעם אחת, היה רבי נחמן מטולטשין מתייגע כל היום בעשיית הסוכה של רבי נתן. בעת סעודת החג אמר רבי נחמן לרבי נתן: אם מתייגעים כל היום בעשיית הסוכה אזי טועמין בסוכה טעם אחר. אמר לו רבי נתן: זאת לא טעמת עדיין – לצעוק כל היום 'ריבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה'. חוץ מן האמור ישנם זמנים מיוחדים שמתאימים לתפילה מסוג תשובה וחשבון נפש, כלומר להתבודדות שבה אנו סוקרים לפני ה' את קורות התקופה שעברנו ומסכמים את ההצלחות והכישלונות, על מנת להתחיל התחלה חדשה וטובה יותר. זמנים אלו הם סוף כל תקופת זמן. בסוף היום, לפני השינה (כהמלצת האר"י ז"ל), בסוף השבוע (מיום חמישי בלילה עד חצות יום שישי), בסוף החודש (ערב ראש חודש) ובסוף השנה (כל חודש אלול וערב ראש השנה). כאשר "נסגרת" בשמיים תקופה, ננעלים השערים ובית דין של מעלה מסכמים לכל אחד מאיתנו את קורותיו. אם אנו עצמנו שותפים לדין וחשבון הזה, אנחנו יכולים, על ידי התבודדות זו, לחסוך מעצמנו כל מיני דינים ויסורים. כך לימדו חז"ל: "כשיש דין למטה (שאדם שופט את עצמו בעולם הזה) אין דין למעלה (הוא מבטל מעצמו דינים וגזרות שנגזרים עליו מלמעלה).

Uncategorized
admin

עדי רן – עשרה טיפים להתבודדות

התבוננות/ עדי רן דברים קורים בעולם, בארץ, בחיים הפרטיים, יש מי שמנהיג את הכל. אפשר להתחבר אליו, אפשר להתחבר ל"תוכנה הראשית", לראות מה כוונת המכוון.

קרא עוד »